Forbehandling av underlag

Sparkling og avretting av undergulvet

Forbehandling av underlag

Sparkling og avretting av undergulvet

Sparkling og avretting av undergulvet

UZIN Hydro LevelStar Sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt S

Systemavrettingsmasse i HydroBlock-systemet med fuktblokkerende effekt, for alle typer gulvbelegg og lamellparkett. I lagtykkelser fra 3 -10 mm

 • absorberer gjenværende fuktighet på grunn av sin spesielle porestruktur
 • utmerket flytegenskaper
 • svært høy fasthet
 • svært glatt overflate
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes/inkluderes i svanemerket bygg

UZIN HydroBlock-System Blokkering av restbyggfuktighet

System for betonggulv, betongelementer uten oppstigende fukttilførsel.

 • motstandsdyktig mot alkalisk fuktighet
 • ferdigblandede primere
 • enkel påføring med malerull
 • korte tørketider
 • sparkelmassen har utmerket flytegenskaper
 • sparkelmassen har svært høy fasthet
 • sparkelmassen får svært glatt overflate
 • Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes/inkluderes i Svanemerket bygg

UZIN KR 410 2-k PUR-sparkelmasse

Selvjevnende, elastisk polyuretan-gulvsparkelmasse for alle områder lagtykkelser

 • utmerket utjevning
 • for alle lagtykkelser
 • fleksibel og elastisk
 • fri for svinn og sprekker

UZIN NC 110 Gips-avrettingsmasse

Selvutjevnende, ekstrem glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0-30 mm

 • ekstrem god utjevning
 • svært glatt overflate
 • hurtig tørkeprosess
 • nesten spenningsfri
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN NC 112 Turbo Gips-hurtignivelleringsmasse

Selvutjevnende, ekstrem rask sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0 - 30 mm

 • ekstrem god utjevning
 • raskt klar for belegging i 6 timer
 • svært spenningsfattig
 • svært høy fasthet
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN NC 115 Fiberarmert gipssparkelmasse

Selvnivellerende, fiberarmert sparkelmasse på gipsbasis med Level Plus Effect S

 • ekstrem god utjevning
 • glatt overflate
 • nesten spenningsfri
 • for lagtykkelser fra 2 mm
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN NC 118 Stabil gips-reparasjonssparkelmasse

Stabil sparkelmasse på gipsbasis

 • svært god blandeegenskap
 • med konsistens som kan stilles inn
 • nesten spenningsfri
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN NC 150 Sparkelmasse

Selvutjevnende sementsparkelmasse for lagtykkelser 0-10 mm

 • god utjevning
 • optisk fin overflate
 • kan slipes godt
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN NC 158 Sementbasert avrettingsmasse og fallsparkelmasse

Selvutjevnende, grovkornet avretningsmasse for produksjon av slette underlag og fall opp til 4 %. for lagtykkelser fra 3 til 50 mm

 • veldig enkelt å bygge fall opp til 4 %
 • kan raskt skrapes/formes for bedre resultat
 • raskt gangbar og klar for belegg
 • lav spenning, selv i høye lagtykkelser

UZIN NC 160 Avrettingsmasse

Selvutjevnende sementsparkelmasse for lagtykkelser 0-20 mm

 • veldig god utjevning
 • glatt overflate
 • god absorberingsevne
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN NC 161 Sementbasert, fuktbestandig objektsparkelmasse

Selvutjevnende gulvsparkelmasse til alle gulvbelegg og parkett på alle standard byggeunderlag samt fuktige, sementbaserte underlag for lagtykkelser fra 3 – 20 mm

 • ingen begrensing av restfuktigheten på sementbaserte underlag
 • bestandig mot alkalisk fuktighet
 • god utjevning
 • god absorberingsevne
UZIN Selection

UZIN NC 170 LevelStar Premium selvutjevnende sparkelmasse

Selvutjevnende, hurtig og ekstremt glatt sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt S. For alle lagtykkelser.

 • utmerket flytegenskaper
 • tørker hurtig, beleggklar etter 6 timer*
 • svært høy fasthet
 • svært glatt overflate
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN NC 172 BiTurbo Hurtigsparkelmasse

Ekstremt raskt klar for belegging, selvutjevnende sementsparkelmasse med Level Plus Effect, for lagtykkelser 0- 10 mm

 • klar for belegging etter 60 minutter
 • hydraulisk herdende
 • opp til 10 % mindre limforbruk
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN NC 182 Gjenbrukbar, stabil reparasjonssparkelmasse

Fuktbestandig, stabil, fin og veldig hurtigtørkende sementutjevningsmasse med reActivate-effekt

 • etter 60 minutter klar for belegging
 • kan røres opp igjen, dermed forlengelse av brukstiden
 • fuktighetsbestandig mot alkalisk fuktighet
 • fin korning, ingen sparkelgrovhet synlig
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN NC 195 Tykklags-avretningsmasse

Svært emisjonsfattig, selvutjevnende sementbasert avretningsmasse

 • utmerket flyte- og pumpeevne
 • raskt klart for å gå på
 • raskt klar for belegging
 • spenningsfattig, selv i høye lagtykkelser
 • høy fasthet
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN NC 196 Avrettingsmasse

Avrettingsmasse for tykkelse fra 2 til 50 mm

 • Fiberforsterket
 • Gode ​​flytegenskaper
 • Rask herding
 • Rask tørking
 • Høy trykk- og bruddstyrke
 • Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN NC 750 Industriell avretningsmasse

Sementbasert avretningsmasse eller ferdig gulv før overflatebehandling / topplakk, for moderat belastning fra 5 - 50 mm

 • god utjevning
 • spenningsfattig
 • god absorberingsevne

UZIN NC 770 Industriell avrettingsmasse / topplag

Sementbasert, selvnivellerende topplag for lagtykkelser fra 3 til 50 mm

 • svært høy slitestyrke
 • gode utjevningsegenskaper
 • spenningsfattig
 • god absorberingsevne
 • olje-, drivstoff-, fuktighets- og tinesaltbestandig

 

 

UZIN NC 888 S Hurtigherdende finsparkel

Hurtigherdende sparkel til flekking og glatting

 • Null-uttrekk opp til 4 mm tykkelse
 • Ikke nødvendig med primer
 • Ekstremt rask tørking
 • Utmerket overflatekvalitet
 • Veldig godt absorberende
 • EMICODE EC 1 R PLUS/Svært emisjonsfattig

UZIN SC 914 Turbo Hurtig lettutjevningssparkel

Hurtig lettutjevningssparkel til opprettelse av sterkt varmeisolerende sement underlag for belegging

 • deformeres ikke og er spenningsfattig
 • svært varmeisolerende

UZIN SC 960 Hurtigsementmasse

Spesialbindemiddel til opprettelse av sementmasse som er raskt klare til belegging inne og ute

 • klar for belegging etter ca. 1 dag
 • høy fasthet
 • vannfast og frostbestandig
 • for alle gulvkonstruksjoner

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy