Konstruksjon nr. 6 BITUMENMODIFISERT SEMENT, STØPEASFALT ELLER ASFALTLIM

 

 

Undergulvet:

Bitumenmodifisert sement, støpeasfalt eller asfaltkleber Hvis det finnes limrester, må overflaten alltid slipes eller primes med en epoksy- eller PUR-primer (f.eks. UZIN PE 414 Turbo) Systemoppbygning kan ikke brukes på veiasfalt!

Priming:

Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med ufortynnet UZIN PE 260. Vær oppmerksom på tørketiden!

Renoveringsfilt:

Renoveringsfilt UZIN RR 201 NEW rulles ut på den tørre primede overflaten og klippes til med en saks. Banene legges løst ut på hele overflaten på det forberedte undergulvet med 1 cm overlapping.

Sparkelmasse:

a) Selvnivellerende sparkelmasse med en lagtykkelse på opptil 10 mm:  UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 110 blandes, helles ut på undergulvet med renoveringsfilten og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!


b) Selvnivellerende sparkelmasse med en lagtykkelse på opptil 15 mm:  UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 110 tilsatt fibre blandes, helles ut på undergulvet med renoveringsfilten og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden! Maksimal lagtykkelse 15 mm!

c) Håndspartel: UZIN kantisoleringsstrimler placeres ved alle afgrænsninger for at forhindre, at spartelmassen løber ned i forbindelsesfugerne. UZIN NC 118 blandes og spartles på hele undergulvet med et glittebræt/spartel. Vær opmærksom på tørretider!

Lagene:

1. Bitumenmodifisert sement, støpeasfalt eller asfaltlim
2. UZIN PE 260
3. UZIN RR 201 NEW
4. UZIN NC 110 | NC 110 tilsatt fibre | NC 118

Produkter

UZIN NC 110 Gips-avrettingsmasse

Selvutjevnende, ekstrem glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0-30 mm

 • ekstrem god utjevning
 • svært glatt overflate
 • hurtig tørkeprosess
 • nesten spenningsfri
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN PE 260 Flerbruksprimer

Dispersjonsprimer for oppussing av gamle underlag

 • høykonsentrert
 • foliedannende
 • ideelt festelag på tette underlag
 • høy sperreegenskap mot blandevann
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN RR 201 NEW Renoverings-filt

Glassfiber-armeringsfilt for selvutjevnende sparkelmasser

 • sterkt armerende
 • dekker over sprekker
 • tar opp svingninger og utvidelser og avleder dem
 • enkel bearbeiding
 • minimal oppbyggingshøyde, fra 5 mm

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy