Konstruksjon Nr. 1 SEMENTBASERT SLITELAG ELLER BETONGUNDERGULV MED DEN TILLATTE RESTBYGGFUKT

 

 

Undergulv:

Sementundergulvet må være stabilt, bærende, tørt, uten revner og fritt for stoffer som reduserer vedheft. Sementundergulv må slipes og støvsuges..

Priming:

Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med UZIN PE 360 PLUS. Vær oppmerksom på tørketiden!

Sparkelmasse:

a) Sparkelmasse: UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 170 LevelStar blandes, helles ut på undergulvet og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!
b) Håndsparkling: Bland NC 888 S / NC 182. Legg utover sparkelmassen med en glatt sparkel. Vær oppmerksom på tørketiden!

Lagene:

1. Sementbasert slitelag eller betongundergulv
2. UZIN PE 360 PLUS
3. UZIN NC 170 LevelStar | UZIN NC 880 S eller UZIN NC 182

Produkter

UZIN Selection

UZIN NC 170 LevelStar Premium selvutjevnende sparkelmasse

Selvutjevnende, hurtig og ekstremt glatt sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt S. For alle lagtykkelser.

 • utmerket flytegenskaper
 • tørker hurtig, beleggklar etter 6 timer*
 • svært høy fasthet
 • svært glatt overflate
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

UZIN NC 888 S Hurtigherdende finsparkel

Hurtigherdende sparkel til flekking og glatting

 • Null-uttrekk opp til 4 mm tykkelse
 • Ikke nødvendig med primer
 • Ekstremt rask tørking
 • Utmerket overflatekvalitet
 • Veldig godt absorberende
 • EMICODE EC 1 R PLUS/Svært emisjonsfattig
UZIN Selection

UZIN PE 360 PLUS Bruksferdig primer

Fuktbestandig dispersjonsprimer for absorberende underlag, påstøp og betonggulv

 • bruksferdig
 • kan sprøytes
 • svært drøy
 • rask tørking
 • reduserer absorberingsevnen til underlaget
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy