BÆREKRAFT - Å HANDLE I HARMONI MED ØKONOMISKE, MILJØBEVISSTE OG SOSIALE ASPEKTER.

For UZIN betyr bærekraft at vi kan tilby våre kunder merverdi med innovative og miljøvennlige produkter. Med dette målet i tankene kombinerer vi en økonomisk lønnsom, langsiktig tenkning og ansvar overfor mennesker og miljø med vår kompetanse og lidenskap for våre produkter.

Vi følger produktene våre tett gjennom hele livssyklusen – fra utvinning og produksjon av råvarer til egen produksjon og produktets bruk og avfallshåndtering. Bærekraftig produksjon av emballasje spiller også en viktig rolle i denne sammenhengen. Våre produkter står for lave utslipp og en sunn livssløp. Vi er opptatt av å minimere vår innvirkning på miljøet og vår ressursbruk langs hele verdikjeden av våre produkter. Samvittighetsfull bruk av råvarer, kontinuerlige optimaliseringsprosesser. Bruk av markedsledende teknologi sikrer at vi bruker ressurser effektivt, og de bidrar til å forbedre vårt miljøavtrykk. I tillegg til å beskytte miljøet og spare ressurser, er vi spesielt opptatt av å redusere skadelige klimagasser. Vårt overordnede mål er å redusere klimaødeleggende utslipp i konsernet med 25 % innen 2025.

Les mer om UZIN UTZ Groups strategi og bærekraftspolitikk her

 


SERTIFISERTE
PRODUKTER FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING
AV GULVINDUSTRIEN

Det er mer enn 100 bygningssertifiseringssystemer over hele verden. Felles for dem er at de har en rekke definerte økologiske, økonomiske og sosiale krav som også til syvende og sist tar sikte på å fremme oppfyllelsen av FNs mål for bærekraftig utvikling av byggebransjen. De mest populære sertifiseringsmodellene for bygninger er det britiske bygningssertifiseringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Meth), det amerikanske LEED-systemet (Leadership in Energy and Environmental Design) og det tyske DGNB-systemet (German Sustainable Building Council). Breem er i skrivende stund den vanligste i Norden.

I tabellen nedenfor finner du en kort oppsummering av et utvalg av klassifikasjonssystemer og miljømerker som vi jobber med. Vi streber etter å støtte dokumenter om utslippsatferd og miljøproduktinformasjon, for eksempel miljødeklarasjoner og bærekraftsdatablad tilgjengelig for hvert produkt på nettstedet vårt. Hvis du ikke finner et spesifikt miljødokument, kan du kontakte oss.

Det er produsentens forpliktelse at produktene har CE-merking, og det er først da at produktet kan selges innenfor EØS (Eøs). CE-merkingen må kun brukes på produkter der produsenten kan bekrefte at produktet oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i gjeldende EU-direktiver og -forskrifter.  > Les mer

EMICODE er den ledende standarden i Sentral-Europa for installasjonsmaterialer. Et produkt merket med EMICODE EC1® gir ingen utslipp, noe som betyr at det ikke avgir flyktige stoffer eller uønskede lukt. UZIN har gått et skritt videre - mange av våre produkter er merket med EMICODE EC 1 PLUS®.  Les mer

EPD Logo

UZIN UTZ er medlem av industrieverband Klebstoffe e.V., som er medlemmer av FEICA, som har utviklet en europeisk modell, EPDs (Environmental Product Declarations) for dispersjonsbaserte løsningsmiddelfrie produkter. EPD-dokumentene verifiseres av en uavhengig tredjepart og informerer om produktets miljøpåvirkning og brannatferd. Symbolet er levert av Institut für Bauen und Umwelt e.V. (Institutt for bygg og miljø). Les mer

Det britiske sertifiseringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et utbredt system for miljøsertifisering i Europa. Kontakt oss for informasjon om hvilke UZIN-produkter som er inkludert i BREEAM. >  Les mer 

LEED Logo

(Leadership in Energy and Environmental Design) er et amerikansk sertifiseringssystem som har blitt allment akseptert og brukes internasjonalt til grønne bygninger. Det er rettet mot å redusere miljøpåvirkningen under bygging og bruk av bygninger. Kontakt oss for informasjon om hvilke UZIN-produkter som har LEED-sertifikat.  Les mer 

Leverandøren av rattet er IMO. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen og bekrefteregnetheten til et produkt for marint utstyr. Produkter som har gjennomgått typeundersøkelse og er godkjent i en forhåndsdefinert branntest, tildeles modul B. Kontinuerlig overvåket produksjon av et godkjent sertifiseringsorgan, tildelt modul D. Kontakt oss for informasjon om hvilke UZIN-produkter som er IMO-sertifisert.  Les mer 

M1 er et finsk utslippsmerke for byggevarer og en av nordens ledende kvalitetsmerker.  Utslippsklassifiseringen av byggematerialer til innendørs bruk er basert på utslippstester utført i testkamre i 28 dager. Kontakt oss for informasjon om hvilke UZIN-produkter som er M1 klassifisert.  > Les mer

Nordic Ecolabelled kjemiske konstruksjonsprodukter oppfyller strenge krav fra et livsløpsperspektiv. Det betyr at de oppfyller Nordic Ecolabels krav til råstoff, produksjon, sluttprodukt, funksjon, bruk og avfall. De fleste av UZIN produkter er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes/inkluderes i den nordiske Ecolabelled-konstruksjonen. Kontakt oss for mer informasjon. Les mer

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy