Konstruksjon nr. 3 SEMENT- ELLER BETONGUNDERGULV MED FOR HØY RESTBYGGFUKT

 

 

Undergulv:

Sement- eller betongundergulv med for høy restbyggfukt. Undergulvet må være stabilt, bærende, uten revner og fritt for stoffer som reduserer vedheft. Sement- og betonggulv må slipes eller om nødvendig freses eller slyngrenses og støvsuges.

Priming:

1. Priming: Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med ufortynnet UZIN PE 260. Vær oppmerksom på tørketiden!

a) Restbyggfukt opp til 95 % RF: Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med det første laget UZIN PE 414 BiTurbo. Etter en tørketid på ca. 1 time påføres det andre laget UZIN PE 414 BiTurbo jevnt på hele overflaten

b) Restbyggfukt opp til 99 % RF:  Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med UZIN PE 460 NEW. Vær oppmerksom på tørketiden!

2. Priming: Når det første primerlaget er tørt, mellomprimes det med UZIN PE 280 på hele flaten.  Vær oppmerksom på tørketiden!

Sparkelmasse:

UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 170 LevelStar blandes, helles ut på undergulvet og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!

Lagene:

1. Sementbasert slitelag eller betongundergulv
2. UZIN PE 414 BiTurbo | UZIN PE 460 NEW
3. UZIN PE 280
4. UZIN NC 170 LevelStar

Produkter

UZIN Selection

UZIN NC 170 LevelStar Premium selvutjevnende sparkelmasse

Selvutjevnende, hurtig og ekstremt glatt sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt S. For alle lagtykkelser.

 • utmerket flytegenskaper
 • tørker hurtig, beleggklar etter 6 timer*
 • svært høy fasthet
 • svært glatt overflate
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN PE 280 Hurtigprimer

Dispersjonsprimer med karbonteknologi for glatte og tette underlag

 • bruksferdig
 • foliedannende
 • ideelt festelag på tette underlag
 • også egnet for veggområdet
 • hurtigbygging produkt
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN PE 414 BiTurbo 1-K PUR-hurtigprimer / barriereprimer

Enkomponent PUR-primer for arbeider med parkett og gulvbelegg

 • enkel håndtering
 • lett å rulle og sparkle
 • trekker veldig godt inn
 • rask tørking
 • sperre opp til 98 % RF (KRL)**

UZIN PE 460 2-k. epoksybasert primer

Epoksyprimer for fuktige eller ustabile underlag

 • luktredusert under bearbeiding
 • høy sperreeffekt mot fuktighet
 • veldig god fukting av underlaget
 • vann- og frostbestandig
 • kjemikaliebestandig
 • systemkomponent i PAK-saneringen

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy