Konstruksjon nr. 7 UNDERGULV MED LIMRESTER OG SULFITTUNDERGULV

Undergulv:

Gammelt undergulv med lim- og sulfittrester. Hvis det finnes vannoppløselige limrester, må overflaten alltid slipes eller primes med en epoksy- eller PUR-primer (f.eks. UZIN PE 460 NEW  eller UZIN PE 414 BiTurbo).

Priming:

Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med ufortynnet UZIN PE 280. Vær oppmerksom på tørketiden!

Sparkelmasse:

a) Selvnivellerende sparkelmasse:  UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 110 blandes, helles ut på undergulvet og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!

b) Håndsparkel: UZIN NC 118 blandes og påføres hele undergulvet med sparkelbrett.

Lagene:

1. Undergulv med limrester og sulfittundergulv
2. UZIN PE 280
3. UZIN NC 110 | NC 118

Produkter

UZIN NC 110 Gips-avrettingsmasse

Selvutjevnende, ekstrem glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0-30 mm

 • ekstrem god utjevning
 • svært glatt overflate
 • hurtig tørkeprosess
 • nesten spenningsfri
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN PE 280 Hurtigprimer

Dispersjonsprimer med karbonteknologi for glatte og tette underlag

 • bruksferdig
 • foliedannende
 • ideelt festelag på tette underlag
 • også egnet for veggområdet
 • hurtigbygging produkt
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy