Konstruksjon nr. 7 UNDERGULV MED LIMRESTER OG SULFITTUNDERGULV

Undergulv:

Gammelt undergulv med lim- og sulfittrester. Hvis det finnes vannoppløselige limrester, må overflaten alltid slipes eller primes med en epoksy- eller PUR-primer (f.eks. UZIN PE 460 NEW  eller UZIN PE 414 BiTurbo).

Priming:

Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med ufortynnet UZIN PE 280. Vær oppmerksom på tørketiden!

Sparkelmasse:

a) Selvnivellerende sparkelmasse:  UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 110 blandes, helles ut på undergulvet og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!

b) Håndsparkel: UZIN NC 118 blandes og påføres hele undergulvet med sparkelbrett.

Lagene:

1. Undergulv med limrester og sulfittundergulv
2. UZIN PE 280
3. UZIN NC 110 | NC 118

Produkter

UZIN PE 280 Hurtigprimer

Dispersjonsprimer med karbonteknologi for glatte og tette underlag

  • bruksferdig
  • foliedannende
  • ideelt festelag på tette underlag
  • også egnet for veggområdet
  • hurtigbygging produkt
  • produktet er…

UZIN NC 110 Gips-avrettingsmasse

Selvutjevnende, ekstrem glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0-30 mm

  • ekstrem god utjevning
  • svært glatt overflate
  • hurtig tørkeprosess
  • n…

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy