Konstruksjon nr. 2 GIPSUNDERGULV MED DEN TILLATTE RESTBYGGFUKT

 

 

Undergulv:

Gipsundergulvet må være stabilt, bærende, tørt, uten revner og fritt for stoffer som reduserer vedheft. Gipsundergulv må slipes og støvsuges.as.

Priming:

Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med UZIN PE 360 PLUS. Vær oppmerksom på tørketiden!

Sparkelmasse:

a) Selvnivellerende sparkelmasse:  UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 110 blandes, helles ut på undergulvet og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!


b) Håndspartel: UZIN NC 118 blandes og udlægges på hele undergulvet med glittebræt/spartel. Vær opmærksom på tørretider!

Lagene:

1. Gipsundergulv
2. UZIN PE 360 PLUS
3. UZIN NC 110 | UZIN NC 118

Produkter

UZIN NC 110 Gips-avrettingsmasse

Selvutjevnende, ekstrem glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0-30 mm

 • ekstrem god utjevning
 • svært glatt overflate
 • hurtig tørkeprosess
 • nesten spenningsfri
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg
UZIN Selection

UZIN PE 360 PLUS Bruksferdig primer

Fuktbestandig dispersjonsprimer for absorberende underlag, påstøp og betonggulv

 • bruksferdig
 • kan sprøytes
 • svært drøy
 • rask tørking
 • reduserer absorberingsevnen til underlaget
 • produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan bruges på et Svanemerket bygg

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy