Konstruksjon nr. 2 GIPSUNDERGULV MED DEN TILLATTE RESTBYGGFUKT

 

 

Undergulv:

Gipsundergulvet må være stabilt, bærende, tørt, uten revner og fritt for stoffer som reduserer vedheft. Gipsundergulv må slipes og støvsuges.as.

Priming:

Undergulvet primes slik at hele overflaten er jevnt mettet med UZIN PE 360 PLUS. Vær oppmerksom på tørketiden!

Sparkelmasse:

a) Selvnivellerende sparkelmasse:  UZIN-kantisoleringsstrimler plasseres ved alle avgrensninger for å forhindre at sparkelmassen renner ned i forbindelsesfugene. UZIN NC 110 blandes, helles ut på undergulvet og fordeles jevnt med glattebrett eller tannsparkel. Sparkelmassen avluftes deretter med UZIN-piggrulle. Vær oppmerksom på tørketiden!


b) Håndspartel: UZIN NC 118 blandes og udlægges på hele undergulvet med glittebræt/spartel. Vær opmærksom på tørretider!

Lagene:

1. Gipsundergulv
2. UZIN PE 360 PLUS
3. UZIN NC 110 | UZIN NC 118

Produkter

UZIN NC 110 Gips-avrettingsmasse

Selvutjevnende, ekstrem glatt sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S, for lagtykkelser 0-30 mm

  • ekstrem god utjevning
  • svært glatt overflate
  • hurtig tørkeprosess
  • n…

UZIN PE 360 PLUS Bruksferdig primer

Dispersjonsprimer for absorberende underlag, påstøp og betonggulv

  • bruksferdig
  • kan sprøytes
  • svært drøy
  • rask tørking
  • reduserer absorberingsevnen til underlaget
  • produktet er registrert i databasen for…

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy