KONSTRUKSJON NR. 11

Uzin hydroblock-system: FUKTSPERRE

Sperrer restfukt opp til 98% RF på gulv uten gulvvarme.

Sperrer restfukt opp til 85% RF på gulv med gulvvarme.

 

UNDERGULV:

Sement- eller betongundergulv med for høy restfukt. Undergulvet skal være stabilt, bærende, uten sprekker og fritt for stoffer som reduserer vedheft. Sement- og betongunderlag skal slipes eller om nødvendig freses og støvsuges.

PRIMING:

Undergulvet primes med Uzin Hydro Primer 1, når den er tørr primes det med UZIN Hydro Primer 2. Påføres i jevne strøk som metter underlaget. Vær oppmerksom på tørketidene!

SPARKLING:

Ved lagtykkelser over 5 mm plasseres UZIN ekspansjonsbånd mot vegger og gjennomføringer, for å hindre at sparkelmasser renner ned i sprekker og ekspansjonsfuger. Uzin Hydro LevelStar blandes, helles ut på det primede undergulvet og fordeles jevnt med tannsparkel. Sparkelmassen luftes deretter med en UZIN / Wolf piggrulle. Være oppmerksom på tørketidene!

UZIN HYDRO PRIMER 1 –FØRSTE FUKTBUFFER

+ god vedheft til undergulvet og støvbinding

+ motstandsdyktig mot alkalisk fukt

UZIN HYDRO PRIMER 2 -  ANDRE FUKTBUFFER

+ god vedheft for UZIN Hydro LevelStar

+ motstandsdyktig mot alkalisk fukt

UZIN HYDRO LEVELSTAR  - RESTBYGGEFUGTEN BLIR I SPARKELMASSENS SPESIELLE PORESTRUKTUR (=ADSORBSJON)

+ motstandsdyktig mot alkalisk fukt

+ min. 3 mm lagtykkelse

LAGENE:

1. Sementbasert slitelag / betong

2. UZIN Hydro Primer 1

3. UZIN Hydro Primer 2

4. UZIN Hydro LevelStar

Produkter

UZIN HydroBlock-System Blokkering av restbyggfuktighet

System for betonggulv, betongelementer uten oppstigende fukttilførsel.

  • motstandsdyktig mot alkalisk fuktighet
  • ferdigblandede primere
  • enkel påføring med malerull
  • korte tørketider
  • sparkelmassen har utmerket flytegenskaper
  • sparkelmassen har svært høy fasthet
  • sparkelmassen får svært glatt overflate
  • Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes/inkluderes i Svanemerket bygg

Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy