UZIN UTZ og BASF samarbeider for å beskytte klimaet

UZIN UTZ Group kjøper sine basisprodukter fra BASF, som produserer disse med fornybare råvarer i henhold til en sertifisert biomassebalanseprosess. Andelen bindemidler basert på fornybare råvarer i UZIN UTZ gulvleggingssystem øker gradvis, og sparer dermed fossile ressurser og reduserer klimagassutslipp. Ved å bruke biomasse i stedet for bare petroleumsbaserte ressurser, kan karbondioksidutslipp på UZIN UTZ råmaterialesiden reduseres med nesten 3000 tonn per år.

"I fremtiden ønsker vi å gi et enda større bidrag til å oppnå en gjennomsiktig og bærekraftig verdikjede og bli en enda bedre forløper i bransjen," forklarer Philipp Utz, medlem av UZIN UTZ Groups styre. I nært samarbeid med BASF ØKER UZIN UTZ Group, produsent av bygningskjemiske produkter, andelen råvarer av biobasert opprinnelse i sine produkter i en kontinuerlig utviklingsprosess for å bevare verdifulle og begrensede ressurser og redusere klimagassutslipp.

"Planet" -initiativet: UZIN UTZ forbedrer økologisk fotavtrykk

"I likhet med vår partner BASF har vi i mange år kombinert økonomisk ytelse med miljøvern og samfunnsansvar," sier Philipp Utz. "Planet" -initiativet er tydelig forankret i prinsippet om de fire pilarene i UZIN Utz Groups bedriftsstrategi PASSION 2025. Målet er å videreutvikle ressurseffektive produkter og emballasje, bruke produkter med fornybare råvarer og forbedre det økologiske fotavtrykket totalt sett gjennom klimaoptimaliserte prosesser.

"Vi tar et stort skritt nærmere dette målet når vi tar hensyn til biomassebalansen i våre innkjøp av råvarer," sier Philipp Utz om samarbeidet med BASF. Leverandøren til produsenten av gulvsystemer, BASF SE, er enig: "Som et energiintensivt selskap har vi satt oss som mål å være klimanøytrale innen 2050 og jobber med overgangen på mange forskjellige nivåer akkurat nå. Vi er glade for å ha funnet en partner i UZIN UTZ Group som deler vår forpliktelse til en bærekraftig fremtid, og som vi sammen kan utvikle bærekraftige produktløsninger i verdikjeden for byggematerialer", forklarer Christoph Hansen, leder for forretningsområdet Dispersions & Resins hos BASF SE i Europa.

Hvordan fungerer biomassebalansemetoden?

I tillegg til direkte bruk av fornybare råvarer, brukes den nye biomassebalansemetoden for enkelte produkter. I denne tilnærmingen bruker BASF biomasse i stedet for fossile ressurser som råstoff for bindemidler helt i begynnelsen av verdikjeden. Deretter beregnes en verdi for denne biomassen, som er tilordnet de definerte produktene til UZIN UTZ. Det faktum at massebalansen kompenseres, er også sertifisert av tredjepart. Denne prosessen har den store fordelen at fornybare råvarer kan brukes i eksisterende produksjon – en effektiv og rimelig metode. Det vil i utgangspunktet bli brukt til lim for PVC-designgulv, gummi-, tekstil- og linoleumsgulv, samt limfester. På denne måten kan egenskapene til produktet bevares fullt ut.

Oversikt over fordelene

Hvis biomasse brukes som råmateriale i stedet for råolje i BASFs produksjonsprosess, vil reduksjonen i karbondioksidutslipp være nesten 3000 tonn per år for basisproduktene som brukes av UZIN UTZ. Dette tilsvarer for eksempel utslippene som et fly genererer i gjennomsnitt 14 millioner kilometer, en flyavstand som tilsvarer 18 ganger rundturen fra jorden til månen. Fra et rent gulvleggende synspunkt vil det ikke være noen forskjell. Produktet som sådan og behandlingsegenskapene endres ikke. – Ved å bruke biomassebalansemetoden for spredningslim sparer vi fossile ressurser og beskytter klimaet – uten å måtte gå på kompromiss med kvaliteten, forklarer Philipp Utz. I tillegg til vår innsats for å redusere våre direkte karbonutslipp fra driften, bidrar dette betydelig til å redusere karbonavtrykket fra våre oppstrømsprosesser.

UZIN UTZ. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

UZIN UTZ i Ulm har mer enn 1.300 ansatte og en omsetning i konsernet på 440,1 Mio. Euro (2021)Selskapet er ledende innen utvikling og produksjon av produkter og maskiner for avrettingsmasser, gulvbelegg, klinker og tregulv. Byggevaresystemene vi tilbyr inkluderer klargjøring av underlag og legging av gulv, samt overflatebehandling og rengjøring. Våre produkter utvikles og produseres internt av selskaper i konsernet og markedsføres over hele verden under de internasjonalt vellykkede merkene Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex og Pajarito. I 111 år har gulvverdenen vært vårt kall som familiebedrift. Vi har vært der og fortsetter å være der for håndverkere, arkitekter og byggherrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.uzin-utz.com

BASF

BASF står for kjemi for en bærekraftig fremtid. Vi kombinerer økonomiske resultater med miljøvern og samfunnsansvar. Med mer enn 110 000 ansatte bidrar BASF-konsernet til våre kunders suksess i nesten alle bransjer og i nesten alle land i verden. Vi har delt vår portefølje inn i seks segmenter: Kjemikalier, Materialer, Industrielle Løsninger, Overflateteknologi, Ernæring & Pleie og Landbruksløsninger. I 2021 hadde BASF en global omsetning på €78.6 billion. BASF-aksjer handles på Frankfurt-børsen (BAS) og som American Depositary Receipts (BASFY) i USA. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.basf.com.

Galleri

Nedlastinger

  Installasjonssystemer for avrettingsmasser, gulv og tregulv

  Maskiner og spesialverktøy for forberedelse av underlag og montering av gulvbelegg

  Komplett produktspekter for montering, renovering og vedlikehold av tregulv

  Harpiks- og sementbaserte gulvfinisher som kombinerer ytelse og design

  Installasjonssystemer for flislegging og naturstein

  Høykvalitetsmalings-, gips- og gipsverktøy