OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.

Uzin Utz AG

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Uzin Utz Group’s retningslinjer for etterlevelse av regler

Vår markedsposisjon blir sterkere. Dette betyr økt ansvar overfor forretningspartnere, aksjonærer, ansatte og allmennheten. For å oppfylle dette ansvaret og et stadig mer komplekst regelverk, gir retningslinjene våre ikke bare juridiske, men også etiske retningslinjer.

Uzin Utz Groups grunnleggende og forpliktende regler for opptreden angående våre forretningspartnere, aksjonærer og allmennheten, finner du under følgende lenke:

Retningslinjer for etterlevelse

Uzin Utz AG

OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.