Uzin Utz AG

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Underlag

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm

Trinnisolerende underlag med minimal oppbyggingshøyde for limt parkettlegging

UZIN RR 188

Elastisk isoleringsunderlag som kan lime under tekstile gulvbelegg og parkett

UZIN RR 189 Plus FR

Flammehemmende, limbar, elastisk isoleringsunderlag under tekstile og elastiske gulvbelegg

Uzin Utz AG

Norway

OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.