OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.

Uzin Utz AG

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

BÆREKRAFT

For oss betyr bærekraft å tilby kundene våre ekstra verdi ved hjelp av innovative og miljøvennlige produkter med lavt utslipp. Derfor kombinerer vi økonomisk langsiktige strategier og entreprenøransvar for mennesker og miljøet med vår ekspertise og lidenskap for produktene våre.

EMICODE beskriver utslippet fra installasjonsmaterialer og andre byggeprodukter ved å tilordne dem til utslippsklassene EC 1 Plus til EC 2. Det er bare klassene EC 1 Plus (svært lavt utslipp pluss) og EC 1 (svært lavt utslipp) som er av praktisk betydning. EMICODE er den mest brukte miljøsertifiseringen for installasjonsmaterialer.  EMICODE er det eneste kvalitetsstempelet for gulvinstallasjonsmaterialer hvor produktene kjøpes på det åpne markedet og testes av et testinstitutt for å kontrollere at de overholder EMICODE-kravene. Overtredelser kan føre til sanksjoner for produsenten, og i ytterste konsekvens at EMICODE-godkjenningen trekkes tilbake.

Blue Angel tildeles for ulike produktkategorier basert på relevante testkriterier. Materialene testes i samsvar med RAL-UZ 113. Blue Angel-lisensen utstedes av det tyske instituttet for kvalitetssikring og merking (RAL) etter ekstern testing av utslippsatferd og oppfyllelse av andre krav til ingredienser og beholder eller databladinformasjon. Merking med Blue Angel er frivillig. Dette er den mest kjente miljømerkingen blant private forbrukere.

Med CE-merkingen bekrefter produsenten at produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden. Produkter som det finnes harmoniserte EN-standarder (eller ETAG) for, skal CE-merkes, og produsenten må dokumentere kvalitetssikringstiltak. CE-merkingen bekrefter ikke produktets kvalitet. Men med merkingen viser produsenten at det er tatt ansvar for å sikre at alle erklærte produktegenskaper overvåkes og følges.

Roret er EUs samsvarsmerke, som bekrefter produktets bærekraft ved maritim bruk. Forutsetningene for å få tildelt merket er at produktet skal bestå en definert branntest (EU-undersøkelse → modul B), og kvalitetssikringen skal kontrolleres regelmessig ved fabrikken av godkjent kontrollorgan (→ modul D). Roret tildeles av IMO, International Maritime Organisation, en underorganisasjon av UNO.

LEED er et amerikansk sertifiseringssystem for bygninger, som også brukes internasjonalt. LEED er en forkortelse for «Leadership in Energy and Environmental Design».  Klassifiseringssystemet definerer standarder for miljømessig og sosiokulturelt effektive bygninger.

Byggeprodukter må oppfylle konkrete krav til VOC-innhold, og siden den siste versjonen av LEED-systemet må de også oppfylle krav til inneluftkvalitet. Det finnes også krav om opphav og resirkulering av materialene som brukes.

Miljøerklæringer for produkter (EDP) er dokumenter som kontrolleres av uavhengig tredjepart. Dokumentene inneholder informasjon om produktets miljømessige påvirkning i hele levetiden. I tillegg inneholder de blant annet informasjon om produktets utslipps- og brannegenskaper. Merket tildeles av Institut für Bauen und Umwelt e.V. (institutt for bygg og miljø).

UZIN ÖKOLINE er en produktserie som har spesiell fokus på god inneluftkvalitet. Produkter som er merket med denne logoen, får tildelt to miljømerkinger: EMICODE og Blue Angel.