Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Gjenbrukbar, stabil reparasjonssparkelmasse

UZIN NC 182 NEW

Fuktbestandig, stabil, fin og veldig hurtigtørkende sementutjevningsmasse med reActivate-effekt

Datablad

Forbrukskalkulator

  • etter 60 minutter klar for belegging
  • kan røres opp igjen, dermed forlengelse av brukstiden
  • fuktighetsbestandig mot alkalisk fuktighet
  • fin korning, ingen sparkelgrovhet synlig

Bruksområder

  • Sparkle igjen, delvis sparkling og utjevning av hull, sprekker e.l. i underlag for alle reparasjonsarbeider før sparkling og liming.
  • Opprettelse av godt absorberende, veldig faste leggeflater som er raskt klar for belegging.
  • For alle sjikttykkelser.

Eiendommer

Etter blanding med vann dannes en sparkel med ideelle bruksegenskaper som er hurtigtørkende og raskt klar for belegging. Ved å røre sparkelen igjen i løpet av brukstiden er det mulig å forlenge tiden. Gjennom den raske herdingsatferden kan ytterligere priming, sparkling eller liming allerede utføres etter kort tid. Sparkling og finish-sparkling frem til «null-uttrekk» kan uten problemer gjøres.

Kvalitetsstempler og merker

EC1plus_(N)_black_.eps
Icon_M1_1c_NO.eps
UZIN_Icon_Oekoline + Butterfly_4C.eps
UZIN_Icon_reActivate_black_2020-08.eps
Emballasje

Papirsekk

Emballasjestørrelse

12,5 kg

Holdbarhet

minst 12 måneder.

Lagtykkelse

Uten begrensning

Vannmengde

2,9 - 3,4 liter pr. 12,5 kg sekk

Delmengde forbruk

1 kg pulver 230 – 270 ml vann

Farge

grå

Forbruk

ca. 1,5 g/m²/mm lagtykkelse

Ideel bearbeidingstemperatur

15 °C - 25 C

Ileggstid

15 - 20 minutter*

Belastningsbar

etter ca. 25 minutter*

Klart til gulvlegging

etter 60 minutter*

Minste arbeidstemperatur

10 °C på gulvet

Kanten schneiden

Etter ca. 15 minutter*

Brannsikkert

A1fl iht. DIN EN 13 501-1

 

Ved 20 °C og 65 % RF. Se også «Klar for belegging».

Artikkel Artikkelnr. Emballasjestørrelse Forsendelsesenhet
UZIN NC 182 / 12,5 kg3725912,5 kg
Pall:
60

Bruk

UZIN NC 182 NEW
Høydeforskyvninger på undergulvet kan justeres uanstrengt og raskt tørking ved å fylle med UZIN NC 182 NEW.
Høydeforskyvninger på undergulvet kan justeres uanstrengt og raskt tørking ved å fylle med UZIN NC 182 NEW.

Uzin Utz AG

Norway

OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.