Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Sparkelmasse

UZIN NC 150

Selvutjevnende sementsparkelmasse

Datablad

Forbrukskalkulator

  • god utjevning
  • optisk fin overflate
  • kan slipes godt

Bruksområder

  • Sparkling, utjevning og nivellering av underlag for påfølgende legging av tekstile og elastiske gulvbelegg.
  • For lagtykkelser inntil 10 mm.

Eiendommer

Sparkelmasse for sparkelarbeider på standard underlag. For etterfølgende legging av alle slags tekstile og elastiske gulvbelegg. Kan pumpes, for innendørs bruk.

Kvalitetsstempler og merker

EC1plus_(N)_black_.eps
Icon_M1_1c_GB.eps
Icon_Steuerrad_0736_Neu.eps
Emballasje

Papirsekk

Emballasjestørrelse

25 kg

Holdbarhet

minst 9 måneder

Lagtykkelse

opptil 10 mm

Vannmengde

6,0 – 6,5 liter per 25 kg sekk

Farge

grå

Forbruk

ca. 1,5 kg/m² / mm tykkelse

Ideel bearbeidingstemperatur

15-25 °C

Ileggstid

20 - 40 minutter*

Belastningsbar

etter 2 - 3 timer*

Klart til gulvlegging

etter ca. 24 timer*

Minste arbeidstemperatur

10 °C på gulvet

Brannsikkert

A1fl-s1 iht. DIN EN 13 501-1

 

*Ved 20 °C og 65% RF

Artikkel Artikkelnr. Emballasjestørrelse Forsendelsesenhet
UZIN NC 150 / 25 kg3313425 kg
Pall:
42

Uzin Utz AG

Norway

OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.