Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne!

[UZIN Norway] Flyout

Konsultasjon

UZIN teknisk brukerstøtte

Salg Norge

Sted

UZIN i nærheten av deg

Gips-hurtignivelleringsmasse

UZIN NC 112 Turbo

Selvutjevnende, ekstrem rask sparkel- og avrettingsmasse på kalsiumsulfatbasis med Level Plus Effect S

Datablad

Forbrukskalkulator

  • ekstrem god utjevning
  • raskt klar for belegging i 6 timer
  • svært spenningsfattig
  • svært høy fasthet

Bruksområder

  • Sparkling, utjevning og nivellering av underlag for påfølgende legging av tekstile og elastiske gulvbelegg, parkett og keramikk- / natursteinbelegg. Spesielt egnet for ustabile gamle og blandede underlag med ekstremt rask tid før klar for belegging.
  • For lagtykkelser inntil 10 mm.

Eiendommer

Hurtig gips-nivilleringsmasse med høyytelses plastiseringsmiddel-teknologi for opprettelse av jevne, underlag som er raskt klar til belegging. Særlig egnet for rask renovering på ustabile gamle og blandede underlag. Den ekstremt gode utjevningen og den homogene overflateoptikken med en svært glatt overflate gir brukeren det beste grunnlaget for den påfølgende leggingen. Kan pumpes, for innendørs bruk.

Kvalitetsstempler og merker

EC1plus_(N)_black_.eps
Icon_LEED_contributing_product.eps
UZIN_Icon_Oekoline + Butterfly_4C.eps
Icon_Level-Plus_S_4c.eps
Emballasje

Papirsekk

Emballasjestørrelse

25 kg

Holdbarhet

minst 6 måneder

Lagtykkelse

0 - 10 mm

Vannmengde

4,5 – 5 liter per 25 kg sekk

Farge

hvit

Forbruk

ca. 1,7 kg/m²/mm tykkelse

Ideel bearbeidingstemperatur

15 - 25 °C

Ileggstid

15 - 20 minutter*

Belastningsbar

etter 1 - 2 timer*

Klart til gulvlegging

etter ca. 6 timer*

Minste arbeidstemperatur

10 °C på gulvet

Brannsikkert

A1fl iht. DIN EN 13 501-1

 

*Ved 20 °C og 65 % RF ved en maksimal lagtykkelse på 5 mm. Se «Klar for belegging».

Artikkel Artikkelnr. Emballasjestørrelse Forsendelsesenhet
UZIN NC 112 Turbo / 25 kg6854625 kg
Pall:
42

Uzin Utz AG

Norway

OBS! Du kan bli sendt til nettstedet til datterselskapet avhengig av hvilket land du velger. Du finner ansvarlig kontaktperson på impressum-siden.